ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาการเกิดรีโทรกราเดชันในข้าวต้มมัดแช่แข็ง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาการเกิดรีโทรกราเดชันในข้าวต้มมัดแช่แข็ง
Title.Alternative
Study on retrogradation frozen of Khaao Tom Mud
Creator
กฤษณะ วัชระเกียรติศักดิ์
Creator
จตุพร สอนศรีนุสรณ์
Creator
อนิรุธ บุญมาเลิศ
Subject
ข้าวต้มมัดแช่แข็ง.
Subject
อุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พอใจ ถามากร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kthamako@kmitl.ac.th
Date.Created
2547
Date.Issued
2558-9-10
Date.Modified
2558-9-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ก281ก 2547
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
เทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19