ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การควบคุมตำแหน่งทางมิติของเสียง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การควบคุมตำแหน่งทางมิติของเสียง
Title.Alternative
Spatial imaging of sound
Creator
เบญจลักษณ์ ยุติศรี
Creator
ปฏิพล ตรีโรจน์พร
Subject
ระบบเสียงเซอร์ราวด์ -- การควบคุม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
Subject
วิศวกรรมสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2558-9-6
Date.Modified
2558-9-6
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. บ787ก 2550
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมสารสนเทศ
Thesis.Descipline
วิศวกรรมสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10