ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เครื่องอบแห้งผิวคลื่นที่มีการไหลเป็นจังหวะ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เครื่องอบแห้งผิวคลื่นที่มีการไหลเป็นจังหวะ
Title.Alternative
Cyclic flow fluidized wavy-surfaced dryer
Creator
ธวัชชัย เมฆะ
Creator
วีระพงษ์ พรมแพทย์
Creator
สุรพเทพ พุกเกษม
Subject
เครื่องอบแห้ง.
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พงษ์เจต พรหมวงศ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kppongje@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2558-9-4
Date.Modified
2558-9-4
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ธ395ค 2550
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251