ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตราแว็กซ์วันภายใต้การผลิตของบริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตราแว็กซ์วันภายใต้การผลิตของบริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด
Title.Alternative
Packaging and graphic design for Wax One car care product of Siam Poolsub Inter Chemical Co.,LTD.
Creator
ชณัฐ วุฒิวิกัยการ
Subject
การออกแบบกราฟิก.
Subject
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ.
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมชัย จันทร์รุจิพัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2550
Date.Issued
2558-8-31
Date.Modified
2558-8-31
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ช124ค 2549-2550
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
สถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.114.32