ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การควบคุมความถี่แรงดันขาออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การควบคุมความถี่แรงดันขาออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Title.Alternative
Controlled frequency AC voltage
Creator
วริศนันท์ เพ็งถา
Creator
อนิรุทธิ์ เอี่ยมอาจิณ
Subject
แรงเคลื่อนไฟฟ้า -- การควบคุม.
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า -- กระแสสลับ.
Subject
อิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จิรวัฒน์ ปานกลาง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kpjirawa@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2558-8-24
Date.Modified
2558-8-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ว329ก 2550
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
อิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.114.32