ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี
Title.Alternative
Benefits of electronic system for theory-driving -test
Creator
ภัทรา ตรียารักษ์.
Subject
ระบบอิเล็กทรอนิกส์.
Subject
การทดสอบคนขับรถ.
Subject
ใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์.
Subject
บริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อมรศรี ตันพิพัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
ktamorns@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2558-8-15
Date.Modified
2558-8-15
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ภ374ป 2550
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
เทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Descipline
บริหารธุรกิจเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.234.211.61