ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในปรับปรุงโรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์ กรุงเทพฯ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในปรับปรุงโรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์ กรุงเทพฯ
Title.Alternative
Interior architectural design renovation for Novotel Siamsquare Bangkok
Creator
ภควดี พะหุโล.
Subject
โรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์ กรุงเทพฯ -- การออกแบบตกแต่ง.
Subject
โรงแรม -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การออกแบบตกแต่ง.
Subject
การตกแต่งภายใน.
Subject
สถาปัตยกรรมภายใน -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วุฒิชัย มณีอินทร์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kmwutich@kmitl.ac.th
Date.Created
2551
Date.Issued
2558-7-21
Date.Modified
2558-7-21
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ภ116ค 2550-2551
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
สถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.114.32