ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> พฤติกรรมการบริโภคเนื้อโคและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
พฤติกรรมการบริโภคเนื้อโคและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Consumer behavior of beef and beef product in Bangkok
Creator
ศรีวิไล เกตุสุวรรณ์.
Subject
เนื้อโค.
Subject
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์.
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค.
Subject
เทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ทิพวรรณ ลิมังกูร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kltippaw@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2556-9-24
Date.Modified
2556-9-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ศ251พ 2550
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
เทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคนิคเกษตร
Thesis.Descipline
พัฒนาการเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.249.157