ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเปล่งแสงของฟิล์มบางสารอินทรีย์/อนินทรีย์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การเปล่งแสงของฟิล์มบางสารอินทรีย์/อนินทรีย์
Title.Alternative
Photoluminescence of organic/inorganic thin film
Creator
ประยุทธ โพธิลักษณ์.
Subject
โฟโตลูมิเนสเซนซ์.
Subject
การเปล่งแสง.
Subject
ฟิล์มบาง.
Subject
สารกึ่งตัวนำอินทรีย์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
ฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิษณุ เพชรภา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kpewisan@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2556-9-4
Date.Modified
2556-9-4
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ป364ก 2550
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Descipline
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34