ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เครื่องพ่นสีเปลือกไข่แบบอัตโนมัติ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เครื่องพ่นสีเปลือกไข่แบบอัตโนมัติ
Title.Alternative
Egg spray color automatic machine
Creator
ฐนพงศ์ เขาท่าเพชร.
Subject
เครื่องพ่น -- การควบคุมอัตโนมัติ.
Subject
วิศวกรรมการวัดคุม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kuprapar@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2556-8-26
Date.Modified
2556-8-26
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ฐ119ค 2550
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการวัดคุม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมการวัดคุม
Thesis.Descipline
วิศวกรรมการวัดคุม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.77.92