ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาพอลิเมอร์ไบโอคอมโพสิตที่ย่อยสลายได้จากพอลิแลคติกแอซิดผสมเส้นใยธรรมชาติ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาพอลิเมอร์ไบโอคอมโพสิตที่ย่อยสลายได้จากพอลิแลคติกแอซิดผสมเส้นใยธรรมชาติ
Title.Alternative
Study of degradable all-biocomposites made from poly(lactic acid) (PLA) and natural fiers
Creator
กนกอร แสงสุวรรณ.
Creator
กมลวรรณ ยงค์มาลย์วงศ์.
Creator
กัญชลา ใจสมุทร.
Subject
พลาสติกที่ย่อยสลายทางชีวภาพ.
Subject
กรดแล็กติก.
Subject
หญ้าแฝก.
Subject
ยูคาลิปตัส.
Subject
เคมี -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเคมี -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อิทธิพล แจ้งชัด
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kjittipo@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2555-10-24
Date.Modified
2555-10-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ก125ก 2550
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม - เครื่องมือวัด)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิทยาศาสตร์
Thesis.Department
เคมี
Thesis.Descipline
เคมีอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251