ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การให้สิทธิเข้าใช้ที่จอดรถโดยการตรวจสอบป้ายทะเบียน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การให้สิทธิเข้าใช้ที่จอดรถโดยการตรวจสอบป้ายทะเบียน
Title.Alternative
License plate recognition system
Creator
ชินสีห์ พินิจอุดมการณ์.
Creator
พฤฒิพงศ์ หีบท่าไม้.
Creator
โอฬาร พัฒนาประทีป.
Subject
ที่จอดรถ -- การควบคุมอัตโนมัติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
Subject
Webcams
Subject
เว็บแคม.
Subject
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กรกช ประชุมรักษ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kpkorako@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2555-10-16
Date.Modified
2555-10-16
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ช572ก 2550
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม - เครื่องมือวัด)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิทยาศาสตร์
Thesis.Department
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Descipline
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69