ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> วิธีการเก็บรักษาไรแดงด้วยอุณหภูมิต่ำ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
วิธีการเก็บรักษาไรแดงด้วยอุณหภูมิต่ำ
Title.Alternative
Using low temperature for preservation of water fea, Moina macrocopa
Creator
กนกทิพย์ กาญจนวัฒนา.
Subject
ไรแดง -- การเก็บและรักษา.
Subject
ไรแดง -- การเลี้ยง.
Subject
การควบคุมอุณหภูมิ.
Subject
วิทยาศาสตร์การประมง -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kprungta@kmitl.ac.th
Date.Created
2549
Date.Issued
2553-9-18
Date.Modified
2553-9-18
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ก124ว 2549
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม - เครื่องมือวัด)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
เทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
วิทยาศาสตร์การประมง
Thesis.Descipline
วิทยาศาสตร์การประมง
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144