ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Title.Alternative
Mental health status of students of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
Creator
ชาญชัย รัตนวัน.
Creator
ปัทมา แก้วจาเครือ.
Creator
วีรวัฒน์ ไพศาลวศิน.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -- นักศึกษา -- สุขภาพจิต.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -- นักศึกษา -- พฤติกรรม.
Subject
สถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาสถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กนกกรรณ์ ลี้โรจนาประภา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2549
Date.Issued
2553-9-17
Date.Modified
2553-9-17
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ช485ภ 2549
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม - เครื่องมือวัด)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิทยาศาสตร์
Thesis.Department
สถิติประยุกต์
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.136.36