ภาษาไทย | English


คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบคลังข้อสอบ
Title.Alternative
Test bank system
Creator
ชนาธร เหมือนโพธิ์.
Creator
เจษฎาพร คำแพง.
Creator
สมศักดิ์ โชโต.
Subject
ข้อสอบ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
Subject
การจัดการฐานข้อมูล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
Subject
ข้อสอบ -- ฐานข้อมูล.
Subject
ครุศาสตร์วิศวกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อำพล ทองระอา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
ktamphon@kmitl.ac.th
Date.Created
2549
Date.Issued
2553-9-15
Date.Modified
2553-9-15
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ช149ร 2549
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Thesis.Department
ครุศาสตร์วิศวกรรม
Thesis.Descipline
คอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213