ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์ ไอศกรีมและโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมแพะ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์ ไอศกรีมและโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมแพะ
Title.Alternative
Development of pasteurized milk, ice cream and drinking yogurt from goats milk
Creator
พิชญ์สินี วิทยาปัญญานนท์.
Creator
พิธาดา วีระชยาภรณ์
Subject
ไอศกรีม.
Subject
นมเปรี้ยว.
Subject
นมพาสเจอร์ไรส์.
Subject
ผลิตภัณฑ์นม.
Subject
อุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วรรณา ตั้งเจริญชัย
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
ktwanna@kmitl.ac.th
Date.Created
2549
Date.Issued
2553-9-9
Date.Modified
2553-9-9
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. พ639ก 2549
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม - เครื่องมือวัด)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Department
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
อุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.114.32