ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ผ่านระบบเน็ตเวิร์คไร้สาย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ผ่านระบบเน็ตเวิร์คไร้สาย
Title.Alternative
Robotic control system via wireless network
Creator
พีรพล ลิ้มศรีจำเริญ.
Creator
พุทธิพงศ์ เนียมทรัพย์.
Creator
เอกลักษณ์ อรุณคีรีวัฒน์.
Subject
หุ่นยนต์ -- การเคลื่อนที่.
Subject
หุ่นยนต์ -- ระบบควบคุม.
Subject
ระบบสื่อสารไร้สาย.
Subject
วิศวกรรมสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ภุชงค์ หงษ์สุวรรณ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
khpuchon@kmitl.ac.th
Date.Created
2549
Date.Issued
2553-5-25
Date.Modified
2553-5-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. พ792ร 2549
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมสารสนเทศ
Thesis.Descipline
วิศวกรรมสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251