ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อตกแต่งห้องนอนของบริษัทอโยธยา เทรด จำกัด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อตกแต่งห้องนอนของบริษัทอโยธยา เทรด จำกัด
Title.Alternative
Ceramic bedroom products for Ayodhya trade co., LTD
Creator
กิตติศักดิ์ กิติโรจน์พันธ์.
Subject
เครื่องเคลือบดินเผา -- การออกแบบ.
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณธร ปวีณวงศ์ชัย
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2549
Date.Issued
2553-1-19
Date.Modified
2553-1-19
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ก675ค 2548-2549
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
สถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.50.201