ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเตรียมฟิล์มบาง SnO2 : F จากละอองสารเคมีที่เกิดจากการสั่นด้วยคลื่นอัลตราโซนิค

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การเตรียมฟิล์มบาง SnO2 : F จากละอองสารเคมีที่เกิดจากการสั่นด้วยคลื่นอัลตราโซนิค
Title.Alternative
Preparation of SnO2: F thin films by Ultrasonic spray pyrolysis
Creator
กิตติยา อินทสันตา.
Creator
จันทรา สรรพกิจจานนท์.
Creator
วิไลวรรณ โพนคำ.
Subject
ฟิล์มบาง.
Subject
คลื่นเหนือเสียง.
Subject
ฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
งามนิตย์ วงษ์เจริญ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kwngamni@kmitl.ac.th
Date.Created
2549
Date.Issued
2553-1-18
Date.Modified
2553-1-18
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ก674ก 2549
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม - เครื่องมือวัด)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Descipline
ฟิสิกส์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19