ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสร้างสัญญาณพัลซ์ซายน์กำลังสองโดยวิธีทางตรีโกณมิติ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การสร้างสัญญาณพัลซ์ซายน์กำลังสองโดยวิธีทางตรีโกณมิติ
Title.Alternative
The generation of sine-squared pulse by means of trigono metric form
Creator
กฤตย์ศักดิ์ เรืองเวช
Creator
ประเวศน์ วงศ์สกุลเภสัช.
Subject
การประมวลสัญญาณ.
Subject
วงจรพัลส์.
Subject
ตรีโกณมิติ.
Subject
เทคนิคอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กนก เจนจิระพงศ์เวช
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kjkanok@kmitl.ac.th
Date.Created
2539
Date.Issued
2552-9-17
Date.Modified
2552-9-17
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ก276ก 2539
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
เทคนิคอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.136.36