ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสแบบนิ่มนวล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสแบบนิ่มนวล
Title.Alternative
3 phase induction motor soft starter
Creator
กนธี จารุมา.
Creator
กิตติคุณ นิทัศน์สันติคุณ.
Creator
เขมรัฐ เหมชาติลือชัย.
Creator
จรฤทธิ์ วัชระศิลป์.
Subject
มอเตอร์เหนี่ยวนำ -- อุปกรณ์สตาร์ต -- การควบคุม.
Subject
ไมโครคอนโทรลเลอร์.
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิจิตร กิณเรศ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kkwijit@kmitl.ac.th
Date.Created
2549
Date.Issued
2552-9-14
Date.Modified
2552-9-14
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ก127ก 2549
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10