ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบชุดเครื่องใช้บนโต๊ะทำงานเครื่องเคลือบดินเผาภายในบ้านสำหรับบริษัท บิทซ์ คอร์เนอร์ จำกัด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบชุดเครื่องใช้บนโต๊ะทำงานเครื่องเคลือบดินเผาภายในบ้านสำหรับบริษัท บิทซ์ คอร์เนอร์ จำกัด
Title.Alternative
Ceramic home desk top accessory set for Bitz Corner Co., Ltd
Creator
นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี.
Subject
เครื่องเคลือบดินเผา -- การออกแบบ.
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณธร ปวีณวงศ์ชัย
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2548
Date.Issued
2552-5-29
Date.Modified
2552-5-29
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. น332ค 2547-2548
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
สถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.229.63.28