ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟฟิกสำหรับผลิตภัณฑ์ ไทยสปายะ สำหรับศูนย์พัฒนา วัตถุดิบสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟฟิกสำหรับผลิตภัณฑ์ ไทยสปายะ สำหรับศูนย์พัฒนา วัตถุดิบสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย
Title.Alternative
Packaging and graphic design healthy and beauty product for Thai Traditional Medicine Development Foundation
Creator
วรวรรณ ธนประสิทธิ์พัฒนา.
Subject
การออกแบบกราฟิก.
Subject
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ.
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นีรวรรณ สมบูรณ์บูรณะ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
ksneeraw@kmitl.ac.th
Date.Created
2547
Date.Issued
2552-5-29
Date.Modified
2561-6-13
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ว276ค 2547
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
สถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19