ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเคลื่อนไหวของเส้นในรูปทรงเรขาคณิต

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การเคลื่อนไหวของเส้นในรูปทรงเรขาคณิต
Title.Alternative
The movement of line the geometric from
Creator
ปรศุ โกศลจิตร.
Subject
ประติมากรรม.
Subject
วิจิตรศิลป์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาวิจิตรศิลป์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ศิรินิตย์ ดีรุจิเจริญ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2548
Date.Issued
2552-4-23
Date.Modified
2552-4-23
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ป171ก 2548
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
สถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิจิตรศิลป์
Thesis.Descipline
ประติมากรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34