ภาษาไทย | English


คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ทาสแห่งความกลัว
Title.Alternative
Slave for fear
Creator
สถาพร กรทองคำ.
Subject
ภาพพิมพ์แกะโลหะ.
Subject
วิจิตรศิลป์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาวิจิตรศิลป์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อนุพงษ์ คชาชีวะ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kkanupon@kmitl.ac.th
Date.Created
2548
Date.Issued
2552-4-8
Date.Modified
2552-4-8
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ส182ท 2548
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
สถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิจิตรศิลป์
Thesis.Descipline
ภาพพิมพ์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251