ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การชักนำและการคัดเลือกเชื้อสายพันธุ์กลาย Aspergillus fumigatus เพื่อเพิ่มผลผลิตเอนไซม์ไซลาเนสที่ทนอุณหภูมิ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การชักนำและการคัดเลือกเชื้อสายพันธุ์กลาย Aspergillus fumigatus เพื่อเพิ่มผลผลิตเอนไซม์ไซลาเนสที่ทนอุณหภูมิ
Title.Alternative
Induction and selection mutants of Aspergillus fumigatus for enhanced production of a thermostable xylanase
Creator
นิรมล นิยมจันทร์.
Creator
อรชร เมฆ เกิดชู.
Subject
เชื้อรา -- การคัดเลือกพันธุ์.
Subject
ไซแลนเนส -- การผลิต.
Subject
เอนไซม์ -- การผลิต.
Subject
ชีววิทยาประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อารี ฤทธิบูรณ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kkaree@kmitl.ac.th
Date.Created
2548
Date.Issued
2551-10-15
Date.Modified
2561-7-31
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. น645ก 2548
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิทยาศาสตร์
Thesis.Department
ชีววิทยาประยุกต์
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีชีวภาพ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144