ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบสถาปัตย์กรรมภายในโรงแรมพิมาลัยภูลวิลล่า

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบสถาปัตย์กรรมภายในโรงแรมพิมาลัยภูลวิลล่า
Title.Alternative
Interior architecture design project for Pimalai Pool Villa
Creator
อุษากาญจน์ เนื่องอินทร์.
Subject
โรงแรม -- การออกแบบตกแต่ง.
Subject
การตกแต่งภายใน.
Subject
ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปิยะ ตันศิริ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
ktpiya@kmitl.ac.th
Date.Created
2548
Date.Issued
2551-6-29
Date.Modified
2551-6-29
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. อ864ค 2548
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Thesis.Department
ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.77.92