ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ป้ายรถประจำทางอัตโนมัติเพื่อคนตาบอด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ป้ายรถประจำทางอัตโนมัติเพื่อคนตาบอด
Title.Alternative
Automatic bus stop for blind
Creator
วรรณิภา ปัคมา.
Creator
ศุภชัย มูลนี.
Creator
อเนชา โอบอ้อม.
Creator
ธาดา เทพเสนา.
Subject
Bus stops
Subject
ป้ายรถประจำทาง -- การควบคุมอัตโนมัติ.
Subject
ไมโครคอนโทรลเลอร์.
Subject
ครุศาสตร์วิศวกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kcpongki@kmitl.ac.th
Date.Created
2548
Date.Issued
2551-8-21
Date.Modified
2551-8-21
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ว269ป 2548
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Thesis.Department
ครุศาสตร์วิศวกรรม
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.174.225.82