ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขภายใต้บริษัท แบร์ริ่ง เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขภายใต้บริษัท แบร์ริ่ง เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Title.Alternative
Packaging design for dog products of Bearing Petcare (Thailand) Co., Ltd
Creator
ศุภชัย อรรจนกุลชัย.
Subject
การออกแบบกราฟิก.
Subject
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ.
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ญาดา ชวาลกุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kcyada@kmitl.ac.th
Date.Created
2548
Date.Issued
2551-7-24
Date.Modified
2551-7-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ศ684ค 2547-2548
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
สถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251