ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> หุ่นยนต์ขับเคลื่อนสองล้อแบบสมดุลโดยใช้หลักการอินเวิร์ทเพนดูลัม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
หุ่นยนต์ขับเคลื่อนสองล้อแบบสมดุลโดยใช้หลักการอินเวิร์ทเพนดูลัม
Title.Alternative
Two wheels balancing robot by inverted pendulum
Creator
เจษฎา ชนะทัพ.
Creator
ทัตพล อาจสำอางค์.
Subject
หุ่นยนต์ -- การเคลื่อนที่ -- การควบคุม.
Subject
ไมโครคอนโทรลเลอร์.
Subject
วิศวกรรมการวัดคุม -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kuprapar@kmitl.ac.th
Date.Created
2548
Date.Issued
2551-6-12
Date.Modified
2551-6-12
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. จ755ห 2548
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมการวัดคุม
Thesis.Descipline
วิศวกรรมการวัดคุม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34