ภาษาไทย | English


คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
อินเวอร์ทเพนดูลัม
Title.Alternative
Inverted pendulum
Creator
กิตติพงษ์ วงศ์ชัย.
Creator
จิราวุธ อิ้มพัฒน์.
Subject
ระบบควบคุมป้อนกลับ.
Subject
อิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ยุทธนา คิดใจเดียว
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kkyuttan@kmitl.ac.th
Date.Created
2548
Date.Issued
2551-6-3
Date.Modified
2551-6-3
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ก674อ 2548
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
วิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
อิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Descipline
อิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.234.211.61