ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การตรวจจับสารวัตถุระเบิดด้วยเทคนิค QCM

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การตรวจจับสารวัตถุระเบิดด้วยเทคนิค QCM
Title.Alternative
Explosive detection by QCM technique
Creator
ธนัชญา นาควิโรจน์
Creator
ปวิตรา ภัทรสมเจตน์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ไอระเหย -- การวัด
Subject
วัตถุระเบิด
Subject
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการตรวจจับไอระเหยของวัตถุระเบิด ตัวอย่างเช่น ไตรไนโตรโทลูอีน ซีโฟร์ อาร์ดีเอ็กซ์ และแอมโมเนียมไนเตรต ด้วยการใช้ควอตซ์คริสตัล ไมโครบาลานซ์มาประยุกต์ด้วยการเคลือบฟิล์มออแกนิคเป็นวัสดุความไวสูงเพื่อตรวจจับโมเลกุลสารตั้งต้นวัตถุระเบิด โดยควอตซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์คือเซนเซอร์วัดมวลต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ที่อาศัยหลักการวัดมวลโดยใช้การเปลี่ยนแปลงความถี่พื้นฐานของผลึกควอตซ์ที่เกิดจากการตัดผลึกตามแนวขวางเป็นแผ่นบางในแบบ AT-CUT ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงเส้นของการเปลี่ยนแปลงมวลเนื่องจากการดูดซึมและการปล่อยโมเลกุลบนพิ้นผิวและความถี่ที่เปลี่ยนไปจะเป็นไปตามสมการของเซอเบรย์ โดยการเปลี่ยนแปลงความถี่ของควอตซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์จะขึ้นกับปริมาณมวลของโมเลกุลที่เกาะบนผิวของฟิล์มและปริมาณของสารตั้งต้นวัตถุระเบิดที่ตรวจวัด เทคนิคนี้เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจวัดหากลิ่นไอระเหยของสารวัตถุระเบิดโดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่าง การใช้วิธีนี้เหมาะกับการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อหาร่องรอยระเบิด, การตรวจวัตถุต้องสงสัย, การตรวจพื้นที่ต้องสงสัย โดยการที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆทั้งทางฟิสิกส์และทางเคมีจะมีเรื่องของมวลเข้ามาเกี่ยวข้อง และมีข้อดีคือราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับวิธีตรวจวัดอื่นๆ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เติมพงษ์ เพ็ชรกูล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-07-22
Date.Modified
2562-07-22
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69