ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เครื่องจ่ายพลังงานแรงดันสูงแบบสวิชชิ่ง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
เครื่องจ่ายพลังงานแรงดันสูงแบบสวิชชิ่ง
Title.Alternative
Switching high voltage power supply
Creator
ณัฐพล เมฆผดุงเกียรติ
Creator
ประทิน สิรพันธกุล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การจ่ายพลังงานไฟฟ้า -- เครื่องมือและอุปกรณ์
Subject
ไฟฟ้าแรงสูง
Subject
แรงเคลื่อนไฟฟ้า
Subject
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ปริญญานิพนธ์นี้อธิบายถึงการออกแบบและการเครื่องจ่ายพลังงานแรงดันสูงแบบสวิชชิ่ง ซึ่งมีแรงดันเอาท์พุทที่ 1KV โดยใช้สัญญาณพัลส์จากบอร์ด Arduino เป็นตัวควบคุมการสวิตชิ่งของวงจรและใช้เทคนิคพัลส์วิดมอดดูเลชั่นในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์สวิตชิ่ง สำหรับการสวิตชิ่งของของ IGBT ได้ใช้หลักการของวงจรฟูลบริดจ์อินเวอร์เตอร์ ในการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นพัลส์ 1KV แล้วผ่านวงจรเรียงกระแสซึ่งจะได้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่เอาท์พุต
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วีระ เพ็งจันทร์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-07-19
Date.Modified
2562-07-19
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.51.69