ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
อุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
Title.Alternative
Elder and patient tracking device
Creator
กิตติภพ เตชวุฒิภัทร
Creator
ชวิศ แต้ประจิตร
Creator
ชัยธัช อุทัยเรือง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ผู้ป่วย -- การดูแล -- ระบบติดตาม
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- ระบบติดตาม
Subject
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เครื่องมือและอุปกรณ์
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เครื่องมือและอุปกรณ์
Subject
ระบบค้นหาและติดตาม
Subject
วิศวกรรมโทรคมนาคม -- ปริญญานิพนธ์
Description
ไม่มีเลขหน้า 22 และเลขหน้า 76 ในตัวเล่มต้นฉบับ
Description.Abstract
ปริญญานิพนธ์นี้จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยผู้สูงอายุและผู้ป่วยในกรณีที่ลูกหลานไม่มีเวลาดูแลโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งในปัจจุบันสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องยากที่สื่อสารผ่าน WIFI ที่จะแจ้งเตือนให้ผู้ที่คอยดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสามารถรู้ได้ว่า ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอยู่ในสถานะใด เช่น เกิดการล้ม , เดินหรือวิ่ง เป็นต้น และยังสามารถรู้ตำแหน่งสถานที่ของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้อีกด้วย หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้ทันท่วงทีอีกด้วย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมเกียรติ ฤกษ์วรัญญู
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-07-19
Date.Modified
2562-07-19
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251