ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบให้ปุ๋ยพร้อมน้ำในกล้วยไข่ (2)

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบให้ปุ๋ยพร้อมน้ำในกล้วยไข่ (2)
Creator
พีรเดช ทองอำไพ
Subject
อิทธสุนทร นันทกิจ
Subject
กล้วยไข่ -- ปุ๋ย -- วิจัย
Subject
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ -- วิจัย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2551
Date.Issued
2562-07-12
Date.Modified
2562-08-02
Type
จดหมายเหตุ/KMITL E-Textual
Format
application/pdf
Identifier.Bibliographic Citation
คม ชัด ลึก (27 กรกฎาคม 2558) : 14
Source
กฤตภาคข่าวผลงานวิจัยของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.2551
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69