ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของอัตราส่วนไนโตรเจนต่อเหล็กที่มีต่อการเจริญและการผลิตไขมันของสาหร่ายสีเขียว Scenedesmus dimorphus

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของอัตราส่วนไนโตรเจนต่อเหล็กที่มีต่อการเจริญและการผลิตไขมันของสาหร่ายสีเขียว Scenedesmus dimorphus
Title.Alternative
Effect of nitrogen : iron ratio on growth and lipid production of green alga, scenedesmus dimorphus
Creator
สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
Creator
จันทรา ดีมาก
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
Subject
สาหร่ายสีเขียว
Subject
ไนโตรเจน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2561
Date.Issued
2562-07-11
Date.Modified
2562-07-11
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
08570108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 36, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) 77-86
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33