ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การประเมินสมบัติดินบางประการด้วยสถิติเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยลำพังชูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การประเมินสมบัติดินบางประการด้วยสถิติเชิงพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยลำพังชูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Title.Alternative
An assessment of some soil properties using geostatistics methods in Lampungchu sub-watershed, northeastern, Thailand
Creator
คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา
Creator
เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
Creator
เอิบ เขียวรื่นรมณ์
Creator
สุมิตรา วัฒนา
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
Subject
ดิน
Subject
การจัดการดิน|xเกษตรกรรม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2561
Date.Issued
2562-07-11
Date.Modified
2562-07-11
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
08570108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 36, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) 60-69
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34