ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสินเหล็กอินทรีย์ กรณีศึกษาภายใต้ยี่ห้อใหม่หอมกรุ่นออร์แกนิคไรซ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสินเหล็กอินทรีย์ กรณีศึกษาภายใต้ยี่ห้อใหม่หอมกรุ่นออร์แกนิคไรซ์
Title.Alternative
The development of sinlek organic rice package, a case study of a new brand homkroon organic rice
Creator
ฐิตาวรรณ สุประพาส
Creator
ศุภานัน สู้ณรงค์
Creator
ณัฐกร สงคราม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีการเกษตร.
Subject
บรรจุภัณฑ์
Subject
ข้าว
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2561
Date.Issued
2562-07-11
Date.Modified
2562-07-11
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
08570108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 36, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) 30-39
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34