ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบป้องกันไอพีของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตติดบัญชีดำ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบป้องกันไอพีของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตติดบัญชีดำ
Title.Alternative
Protection system of internet service providers (ISP) mounted blacklist
Creator
วีรวัฒน์ โพธิ์ระย้า
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
Subject
การป้องกันข้อมูล
Subject
Computer security
Subject
Data protection
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: รายงานฉบับนี้เสนอวิธีการแก้ปัญหาไอพีของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตติดบัญชีดำมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโปรโตคอลหลัก ๆ ที่ใช้ในการรับ-ส่งอีเมล์ คือ SMTP เป็นโปรโตคอลแบบ TCP/IP ที่ใช้ในการส่งอีเมล์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังเครื่องบินอื่น ๆ ซึ่งสามารถส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้บริการได้ทั่วโลกมีข้อจำกัดในเรื่องของความสามารถในการส่งอีเมล์ว่าสามารถทำได้แบบเป็นคิว และ SMTP ส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้คนภายนอกองค์กร หรือไอพีที่อยู่ภายนอกองค์กรใช้งาน SMTP ได้ แต่จดหมายนี้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลไม่สามารถจับต้องได้ดังนั้นผู้ให้บริการแต่ละที่จึงต้องตรวจสอบผู้ใช้บริการก่อนว่าผู้ใช้บริการเป็นลูกค้าหรืออยู่ในฐานข้อมูลภายในองค์กรหรือไม่ถ้าผู้ใชช้บริการอยู่ในฐานข้อมูลระบบจะยินยอมให้ส่งอีเมล์ไปยังปลายทางได้ SMTP ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบที่หลาย ๆ คนคุ้นเคย คือ smtp.company.com เป็นต้นซึ่งโดเมนเหล่านี้จะถูกมอบให้โดยผู้ให้บริการอีเมล์เซริ์ฟเวอร์ (E-mailServer) ของคุณ เพราะผู้ให้บริการก็กลัวผู้ใช้บริการส่ง Spam mail หรือโฆษณาไปรบกวนคนอื่นหรือผู้ใช้บริการรายอื่นเพราะถ้ามีผู้ใช้บริการสักคนส่งอีเมล์ไปหาผู้ใช้บริการรายอื่นแทนที่ผู้รับอีเมล์จะ Block E-mail ของคุณเพียงคนเดียว แต่กลับ Block SMTP ของผู้ให้บริการอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ทำให้ผู้ใช้บริการคนอื่นเดือนร้อนไปด้วยเพราะว่าอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ติด Blacklist
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นล เปรมัษเฐียร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2557
Date.Issued
2562-06-19
Date.Modified
2562-06-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
การศึกษาอิสระ (วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49