ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบการจัดการบัญชีผู้ใช้บนแอคทีฟไดเร็กทอรี่ผ่านเว็บ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบการจัดการบัญชีผู้ใช้บนแอคทีฟไดเร็กทอรี่ผ่านเว็บ
Title.Alternative
User's account management on active directory VIA Web
Creator
สุดาพร ฮุยสูงเนิน
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
บริการไดเรกทอรี
Subject
Directory services (Computer network technology)
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ระบบการจัดการบัญชีผู้ใช้งานแบบแอคทีฟไดเร็กทอรี่ผ่านเว็บ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงแอคทีฟไดเร็กทอรี่ภายในองค์กรผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ตั้งแต่การเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และกำหนดนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งานรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ ตามสิทธิ์ในการใช้งานและระบบสามารถแสดงรายงานการเข้าถึงและการใช้งานของผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ในแต่ละฟังก์ชั่นการทำงานได้ รวมถึงเก็บประวัติในการใช้งานนอกจากนี้ระบบยังประยุกต์เทคโนโลยีความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบด้วยการยืนยันตัวตนด้วยอุปกรณ์ Token ร่วมกับระบบ PKI ในการเข้าใช้งานระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการเข้าถึงการใช้งานแอคทีฟไดเร็กทอรี่ภายในองค์กร
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุเมธ ประภาวัต
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
sumet.pr@kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2562-06-19
Date.Modified
2562-06-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
การศึกษาอิสระ (วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49