ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งรสผัดไทยจากข้าว

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งรสผัดไทยจากข้าว
Title.Alternative
Development of pad-Thai flavored rice - based snack bar
Creator
น้ำฝน ชูพูล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ขนมขบเคี้ยว
Subject
ขนม
Subject
อาหารว่าง
Subject
Confectionery
Subject
Snack foods
Subject
เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งเป็นขนมที่สามารถบริโภคในเวลาว่างหรือแทนอาหารมื้อหลักจะมีลักษณะ เป็นแท่ง บริโภคได้ทันทีและพกพาสะดวกรสชาติของขนมขบเคี้ยวในตลาดจะมีรสช็อกโกแลตเนยถั่วและคาราเมลซํ่งส่วนใหญ่จะเป็นรสหวานปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งที่ มีรสแบบอาหารไทยจึงเกิดแนวคิดในการนำอาหารไทยมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งให้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาหารไทยและเพิ่มทางเลือกใน การบริโภคงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งรสผัดไทยจากข้าวโดยศึกษาสูตรและอุณหภูมิในการเคี่ยวซอสผัดไทยชนิดข้าวและสภาวะการอบแห้งข้าวที่เหมาะกับการทำเป็นข้าวพองเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลัก
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นภัสรพี เหลืองสกุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
naphatrapi.lu@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-06-19
Date.Modified
2562-06-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-AI-M-055-285
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.195.49