ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การออกแบบการทดลองประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยอะลูมิเนียมฟอสเฟต

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การออกแบบการทดลองประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยอะลูมิเนียมฟอสเฟต
Title.Alternative
An experimental design adsorption performance of heavy metals from synthetic waste water by aluminium phosphate
Creator
พูฬกริธช์ สุวรรณโยธิน
Creator
ชีวธันย์ เลิศธนพิชญ์
Creator
อิชยา ปริยอุดม
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
โลหะหนัก -- ไอโซโทป -- การดูดซึมและการดูดซับ
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดฟอสเฟต
Subject
เคมีอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: โครงงานพิเศษนี้ศึกษาการสังเคราะห์และตรวจสอบเอกลักษณ์ของอะลูมิเนียมฟอสเฟต (AlPO4) ไอโซเทอมการดูดซับและประสิทธิภาพการดูดซับสังกะสี ตะกั่วและนิกเกิลในน้ำเสียสังเคราะห์และน้ำเสียผสมด้วยอะลูมิเนียมฟอสเฟต เมื่อกำหนดให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูดซับแตกต่างกันตามการออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล โดยโครงการพิเศษนี้ทำการสังเคราะห์อะลูมิเนียมฟอสเฟต ด้วยวิธีการตกตะกอนอย่างง่าย จากนั้นตรวจสอบเอกลักญณ์ด้วยเทคนิค FT-IR, XRD, SEM, TGA และ BET พบว่า อะลูมิเนียมฟอสเฟต สังเคราะห์ได้ มีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบผลึก มีการสลายตัวทางความร้อนและเสถียรที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส มีพื้นที่ผิวและรูพรุนแบบรูพรุนขนาดเมโซพอร์ (mesoporous) ผสมกับไมโครพอร์ (microporous) และจากการศึกษาความสามารถในการดูดซับด้วยเทคนิค AAS พบว่าความเร็วรอบในการดูดซับ 180 รอบต่อนาที ความเข้มข้นของโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณอะลูมิเนียมฟอสเฟตที่ใช้ในการดูดซับ 0.1%wt/v มีประสิทธิภาพการดูดซับเหมาะสมที่สุด ส่วนการดูดซับสังกะสี ตะกั่วและนิกเกิลในน้ำเสียผสมพบว่าการดูดซับตะกั่วมีประสิทธิภาพในการดูดซับดีกว่า โดยประสิทธิภาพการดูดซับของสังกะสี นิกเกิลและตะกั่วมีประสิทธิภาพการดูดซับใกล้เคียงกัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
มนตรี ทองคำ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-06-13
Date.Modified
2562-06-13
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Department
เคมี
Thesis.Descipline
เคมีอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20