ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวัดแรงกดของฝ่าเท้าขณะยืนนิ่งโดยใช้เซนเซอร์ออปติคอล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การวัดแรงกดของฝ่าเท้าขณะยืนนิ่งโดยใช้เซนเซอร์ออปติคอล
Title.Alternative
Static foot plantar pressure measurment system using optical sensors
Creator
ธนภณ เกียรติสมาน
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เท้า--การวัด
Subject
เว็บแคม
Subject
แผ่นรองเท้า--การออกแบบ
Subject
Foot--Measurement
Subject
Webcams
Subject
Shoes--Design
Subject
วิศวกรรมชีวการแพทย์--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การวัดแรงกดของฝ่าเท้าเป็นเรื่องสำคัญในการระบุหรือจำแนกความผิดปกติของฝ่าเท้าและ ออกแบบแผ่นรองเท้าสำหรับรองเท้าเฉพาะบุคคลในงานวิจัยนี้ได้ใช้เซนเซอร์แบบออปติคอล (กล้อง เว็บแคม) เพื่อบันทึกภาพเท้าจากเครื่องวัดแรงกด และใช้การประมวลผลภาพบน Raspberry Pi ด้วย OpenCV ฮาร์ดแวร์ของเครื่องวัดแรงกดนั้นใช้แผ่นอะคริลิคใส และมีเหล็กเป็นฐาน โดยมีกระดาษ glossy สีขาวอยู่ด้านบนแผ่นอะคริลิคใสและครอบเครืองวัดแรงกดด้วยแผ่น polypropylene หรือทั่วไปที่เรียกว่าแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อป้องกันแสงจากภายนอกเข้าสู่ เครื่องวัดแรงกดแสงภายในระบบถูกปล่อยออกจาก LED strip เข้าสู่ด้านข้างของแผ่นอะคริลิคใสแสงจะเกิดการกระเจิงจากแรงกดของฝ่าเท้าที่เกิดขึ้นและถูกบันทึกโดยกล้องเว็บแคม 4 ตัว ซึ่ง ติดตั้งอยู่'ใต้แผ่นอะคริลิคโดยหันหน้ากล้องขึ้นด้านบนเพื่อทำการบันทึกภาพที่เกิดขึ้น (ซึ่งเท้า 1 ข้างนั้นจะถูกบันทึกเป็น 2 ภาพ) และส่งไปยัง Raspberry Pi จากนั้น Raspberry Pi จะประมวลผล ภาพโดยการปรับปรุงภาพ การรวมภาพทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน แล้วแสดงผลบนจอภาพ ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ในการแบ่งประเภทของเท้าและใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านการประมวลแล้วรวมไปถึงการประยุกต้ใช้ในอนาคตเพื่อวิธีหาทางป้องกันการเกิดความผิดปกติเช่น การขึ้นรูปแผ่น รองเท้าพิเศษเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-06-12
Date.Modified
2562-06-12
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-EN-M-040-073
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมชีวการแพทย์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33