ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์โดยการใช้ถ่านกัมมันต์จากชีวมวล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์โดยการใช้ถ่านกัมมันต์จากชีวมวล
Title.Alternative
Quanttty reduction of carbon monoxide using activated carbon from biomass
Creator
กตัญญู มินศิริ
Creator
กันตภณ ศรีไหม
Creator
ชัชวิชญ์ ศิริบำรุงวงศ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Subject
คาร์บอนมอนอกไซด์ -- การควบคุม
Subject
คาร์บอนกัมมันต์ -- การดูดซึมและการดูดซับ
Subject
คาร์บอนกัมมันต์ -- การใช้ประโยชน์
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ โดยการใช้ถ่านกัมมันต์ เป็นตัวกรอง ซึ่งเป็นถ่านกัมมันต์ที่ได้จากวัสดุต่างกันคือ ขี้เลื่อย ใบธูปฤาษี และชานอ้อย โดยทำการศึกษาจากลักษณะพื้นผิว ขนาดของรูพรุน หมู่ฟังก์ชัน และผลของอุณหภูมิ ของถ่านกัมมันต์แต่ละแบบนอกจากนั้นยังนำถ่านกัมมันต์ไปทำการกระตุ้นในโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับด้วย แล้วทำการเปรียบเทียบกรณีต่างๆ ด้วยวิธี SEM, FT-IR และวิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่ออกจากปลายปล่องด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ จากการทดลองพบว่า และถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียลมีประสิทธิภาพดีที่สุด และประมาณ CO ในชุดทดลองอยู่ในช่วง 2500-3000 ppm และหลังผ่านชั้นกรองอยู่ในช่วง 1400-1800 ppm ซึ่งโดยเฉลี่ยสามารถดูดซับ CO ได้ 38.79%
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ณัฐวุฒิ เรืองตระกูล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2560
Date.Issued
2562-06-11
Date.Modified
2562-06-11
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Department
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33