ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เอสพีเอสเว็บไซต์และระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลและความสามารถทางเทคนิค บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
เอสพีเอสเว็บไซต์และระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลและความสามารถทางเทคนิค บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
Title.Alternative
SPS website and resource management and technical skillsets integration Exxonmobil limited
Creator
ณัฐวุฒิ มาลี
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
บริษัทเอ็กซอนโมบิล -- การบริหารงานบุคคล
Subject
การบริหารงานบุคคล
Subject
การวางแผนกำลังคน
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ในหน่วยงานทีม SAP Programming Services (SPS) ได้มีเว็บเพจสำหรับลูกค้าซึ่งใช้งานยากและลูกค้าต้องใช้เวลานานในการหาข้อมูลที่ตนเองต้องการ ซึ่งในเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเอกสารและสร้างเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาเพิ่มตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแก้ปัญหาของเว็บเพจเก่าด้วย เรียกว่าเอสพีเอสเว็บไซต์ (SPS Website) และในทีม SPS ได้มีระบบอยู่ 2ระบบ ซึ่งระบบแรกคอยช่วยเหลือในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น การจัดสรรตำแหน่งงานของแต่ละบุคคลในแต่โปรเจคในช่วงเวลาต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนระบบที่สองจะเป็นระบบที่คอยเก็บรวบรวมความสามารถทางเทคนิคของแต่ละคนในทีม ซึ่งเมื่อนำระบบทั้งสองมาปฏิบัติงานร่วมกันจะสามารถกำหนดได้ว่าใครเหมาะสมมีความสามารถเพียงพอและว่างในช่วงเวลาที่กำหนด ทำให้เกิดประโยชน์ต่อSupervisors และ Managers ที่เป็นคนแจกจ่ายงานต่างให้กับคนในทีม ซึ่งทั้งเอสพีเอสเว็บไซต์และเว็บไซต์ของระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลและความสามารถทางเทคนิคนั้น จะมีคุณสมบัติบางอย่างเหมือน ๆ กันคือต้องใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการทำงาน ใช้ความรู้ในเรื่อง HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, LESSCSS, AngularJS และ User-centered Design (UCD)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
นล เปรมัษเฐียร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-06-11
Date.Modified
2562-06-11
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Department
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.83.32.171