ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบการค้นหาทรัพย์สินรายบุคคล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบการค้นหาทรัพย์สินรายบุคคล
Title.Alternative
Personal asset system
Creator
พิจิตรา นภาศัพท์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ทรัพย์สินส่วนบุคคล -- ระบบติดตาม
Subject
ทรัพย์สิน -- ระบบติดตาม
Subject
ระบบค้นหาและติดตาม
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: บริษัทในปัจจุบัน มีทรัพย์สินภายในบริษัทจำนวนมาก ซึ่งพนักงานแต่ละคนภายในบริษัทจะครอบครองทรัพย์สินแตกต่างกันไปตามหน้าที่การทำงานทำให้การจัดการกับทรัพย์สินจำนวนมากนั้น เป็นเรื่องที่ทำได้ยากและซับซ้อน เนื่องจากเมื่อบริษัทรับพนักงานเข้ามาทำงานพนักงานจะต้องรับผิดชอบทรัพย์สินของทางบริษัท เมื่อถึงเวลาที่พนักงานต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอง, ส่งซ่อม, ย้ายหน่วยงานหรือลาออก ซึ่งในการตามหาว่าทรัพย์สินนั้นอยู่กับใคร หรืออยู่ที่ไหนนั้น ตามหาได้ยากการมีระบบที่สามารถจัดการทรัพย์สินรายบุคคลได้นั้นก็ถือว่าเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี โดยระบบจะสามารถระบุได้ว่าพนักงานคนนี้ถือครอบครองทรัพย์สินอะไรบ้าง โดยระบบสามารถทำการเปลี่ยนแปลงผู้ครองครอง ส่งซ่อมทรัพย์สินย้ายหน่วยงานและลาออกได้ ซึ่งระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครองให้อัตโนมัติตามนโยบายของทางบริษัท ระบบค้นหาทรัพย์สินรายบุคคลนี้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางบริษัทกรุงเทพประกันภัย (จำกัด) มหาชน เพื่อเข้าไปช่วยในการจัดการทรัพย์สินให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทีมจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งสิ้น เพื่อให้ระบบนั้นออกมาตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบทุก ๆ ฝ่ายรวมทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของทางบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อพัฒนาระบบเสร็จสิ้นระบบนี้จะนำมาใช้งานจริงในบริษัท
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-06-11
Date.Modified
2562-06-11
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Department
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33