ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติของผู้ป่วย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติของผู้ป่วย
Title.Alternative
Patient abnormal event detection
Creator
กิตติพร พิพัฒน์ผลสกุล
Creator
ณัฐกิตติ์ จังพานิช
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ผู้ป่วย -- การดูแล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
การเคลื่อนไหวของมนุษย์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
อุปกรณ์ตรวจจับ
Subject
การประมวลผลภาพ
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติของผู้ป่วย เป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยบริเวณห้องพักของผู้ป่วยโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผลภาพเข้าช่วยในการเฝ้าสังเกตการณ์ด้วยการใช้กล้องที่ติดตั้งไว้ในห้องคอยรับภาพ แล้วทำการประมวลผลภาพหาการเปลี่ยนแปลงของภาพที่รับเข้ามาในแต่ละเฟรมเพื่อระบุหาตำแหน่งของผู้ป่วยในภาพ และหาความผิดปกติจากท่าทางการยืน นั่งหรือนอนของผู้ป่วยจากนั้นก็ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นการล้มลง หรือการหายตัวไปของผู้ป่วยเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันการณ์ระบบนี้จะช่วยลดภาระหน้าที่ในการเฝ้าดูแลของพยาบาลและให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดทรุดหรือล้มป่วยลงภายในห้อง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พงศ์วศิน ปัญญาวศิน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-05-30
Date.Modified
2562-05-30
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Department
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.51.69