ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่
Title.Alternative
A study on performance improvement in mobile ad hoc networks
Creator
ชนากานต์ พันธ์แก้ว
Creator
ฐิติรัตน์ ศักดิ์พิชัยมงคล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เครือข่ายเฉพาะที่ไร้สาย
Subject
เครือข่ายเฉพาะที่
Subject
เครือข่ายแอดฮอก
Subject
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจาย
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: เครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่เป็นเครือข่ายแบบไม่พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานไม่มีศูนย์กลางในการควบคุมและอาศัยโมบายล์โหนดเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร แต่เนื่องจากโมบายล์โหนดมีข้อจำกัดทางด้านพลังงาน ถ้ามีโหนดพลังงานหมดอาจทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการติดต่อสื่อสารจนต้องทำการค้นหาเส้นทางใหม่ และส่งผลให้เกิดความคับคั่งในเครือข่ายผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษากลไกการค้นหาเส้นทางรูปแบบต่าง ๆ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงการค้นหาเส้นทางโดยจะทำการปรับปรุงเรื่องเวลาในการส่งแพ็คเกตค้นหาเส้นทางและมีแพ็คเกตที่ใช้ในการควบคุมการกระจายของแพ็คเกตค้นหาเส้นทางเพื่อลดโอเวอร์เฮดในเครือข่าย ส่งผลให้การใช้พลังงานในเครือข่ายน้อยลงซึ่งจากผลการจำลองเครือข่าย พบว่าแนวทางที่นำเสนอทำให้เครือข่ายใช้พลังงานน้อยลง ส่งผลให้อายุขัยของเครือข่ายเพิ่มขึ้นรวมไปถึงประสิทธิภาพด้านอื่น ๆ ด้วย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุเมธ ประภาวัต
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-05-29
Date.Modified
2562-05-29
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Department
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20