ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การค้นหาเส้นทางอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การค้นหาเส้นทางอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่
Title.Alternative
Dynamic path planning for mobile robot networks
Creator
ณพวิทย์ เตชเรืองรัศมี
Creator
เมธี คำอยู่
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การสำรวจเส้นทาง -- การอัตโนมัติ
Subject
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ -- การควบคุมอัตโนมัติ
Subject
ระบบค้นหาและติดตาม
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการพัฒนาอัลกอริทึมที่ใช้ในการหาเส้นทางของหุ่นยนต์ รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์เพื่อประเมินสถานการณ์ในขณะนั้นในการสำรวจเส้นทางของหุ่นยนต์นั้นจะใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับสภาพแวดล้อมรอบตัว โดยประเมินจากสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพื่อนำมาประมวลผลและการหาเส้นที่ใช้ในการสำรวจในสภาพแวดล้อมที่ต้องการและส่งข้อมูลสถานการปัจจุบันให้กับหุ่นยนต์ตัวอื่นเพื่อให้หุ่นยนต์ตัวอื่นใช้ประมวลผลต่อไป จากนั้นส่งข้อมูลต่อมายังหน่วยประมวลผลเพื่อดูสถานะของหุ่นยนต์แต่ละตัวในส่วนของอัลกอริทึมจะดัดแปลงมากจากอัลกอริทึมที่มีอยู่เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-05-29
Date.Modified
2562-05-29
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70