ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบวิเคราะห์และควบคุมปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำละลายในน้ำสำหรับการเลี้ยงปลานิล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบวิเคราะห์และควบคุมปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำละลายในน้ำสำหรับการเลี้ยงปลานิล
Title.Alternative
Analysis and dissolved oxygen control system for tilapia
Creator
กานต์ชนก สุริย์ฉาย
Creator
วศินนท์ รุ่งเวชวัฒน
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ปลานิล -- การเลี้ยง
Subject
บ่อเลี้ยงปลา -- ปริมาณออกซิเจน
Subject
น้ำ -- การวัด -- การควบคุมอัตโนมัติ
Subject
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: ระบบวิเคราะห์และควบคุมปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำสำหรับการเลี้ยงปลานิลเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรทำฟาร์มเลี้ยงปลานิลสำหรับการเลี้ยงในบ่อดินซึ่งปัจจัยออกซิเจนในน้ำมีความสำคัญต่ออัตราการรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตของปลาโดยใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำผ่านทางระบบเครือข่าย และมีการจัดเก็บข้อมูลสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มคุณภาพน้ำในระยะยาวและสั่งการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำแบบอัตโนมัติหรือสั่งการผ่านหน้าเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อควบคุมระดับปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลานิล
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปานวิทย์ ธุวะนุติ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2562-05-29
Date.Modified
2562-05-29
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Department
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70